Als de eigen tanden en kiezen niet meer in de mond kunnen blijven, is een volledige prothese (kunstgebit) noodzakelijk. Een nieuwe volledige prothese vergt tijd en geduld. Er moeten verschillende fases worden doorlopen. Maar het resultaat is er naar: een prothese die er fris en natuurlijk uitziet en waar u lang plezier van heeft!

Intake consult

Tijdens het eerste intake consult worden uw persoonlijke gegevens, medicijngebruik en gezondheid genoteerd. We vragen naar uw wensen en kijken naar de situatie in uw mond. Het intake consult is vrijblijvend en gratis!

De tandprotheticus zal bij de volgende twee a drie consult afdrukken van uw kaken nemen, die dienen als basis van uw prothese. Ook de beetbepalingen en de kleur van uw tanden worden bepaald. Misschien bevalt de kleur, de stand of vorm van uw eigen tanden niet helemaal en kan bij het maken van uw prothese daar rekening mee worden gehouden.

Een nieuwe prothese

Voor een volledige prothese geldt dat tussen het trekken van de kiezen en tanden enkele weken zit. In de tussentijd krijgt uw tandvlees en kaakbot gelegenheid te genezen. Als uw laatste tanden zijn getrokken, wordt het kunstgebit meteen in uw mond geplaatst. Dus direct over de verse wonden heen! Dit klinkt gek, maar de prothese zit als een soort verband op de wonden, waardoor flinke bloedingen en zwellingen uitblijven. Uw nieuwe kunstgebit zit de eerste dag niet meteen lekker. Het kan klemmen en soms wat pijn doen. Na een paar dagen beginnen de wonden te genezen en zal de pijn verdwijnen. U zult dan langzaam aan uw kunstgebit wennen.

Garantie en onderhoud

Tot slot geven we u uitvoerig informatie, bijvoorbeeld over het onderhoud en wat u kunt doen bij pijn. Door kleine en eenvoudige correcties aan de prothese kan de tandprotheticus eventuele pijnplekken wegnemen! Natuurlijk sluiten we het traject af met een na-controle.

Wij geven één jaar garantie op uw prothese. Eventuele aanpassingen achteraf (bijv. pijnplekken) lossen wij daarnaast kosteloos voor u op.

Menu Behandelingen